Zuch-Przedszkolak Program

Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZUCH Przedszkolak realizuje własny program edukacyjny, którego głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz ożywienie drzemiących w nich zdolności i talentów.

Osoby prowadzące zajęcia dbają o rozwój Przedszkolaków w każdej istotnej sferze ( intelektualnej, społecznej, fizycznej oraz twórczej ). Precyzyjnie przygotowany program zajęć zapewnia dzieciom spektrum możliwości do pełnego  rozwoju osobistego oraz stwarza optymalne warunki do wdrażania dzieci do nauki pisania i czytania.

Program wychowawczy ZUCH’a został utworzony na bazie programu wychowania przedszkolnego „ABC Przedszkole XXI wieku”. Program ten zakłada integrację nauczycieli i rodziców we wspólnym realizowaniu celów wychowawczych. Ponadto jest świetnym wskaźnikiem procesów oraz celów edukacyjnych.