Zajęcia nieregularne w przedszkolu

NIEREGULARNE

Zajęcia odbywające się kilka razy w tygodniu

Nauka jęz. angielskiego

ćwiczenia skierowane wyłącznie do starszaków; mają one na celu rozszerzenie programu „Nauka jęz. ang. Early English”. Przedszkolaki uczą się poszczególnych słówek oraz podstawowych zwrotów z jęz. angielskiego. Program ten skupia w sobie elementy z zakresu nauczania początkowego (klasy 1-3 ), zapewniając dziecku najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

Nauka jęz. hiszpańskiego

ćwiczenia skierowane wyłącznie do starszaków. Dzieci uczą się obcego języka poprzez zabawę (śpiew, ruch, malowanie kolorowanek).

Spacer/ Zabawy w ogrodzie

aktywne wypoczynek na świeżym powietrzu. Kontakt z przyrodą, połączony  z poznawaniem świata. Spacerom zazwyczaj towarzyszą gry i zabawy sprawnościowe.  Częstotliwość spacerów jest zależnaod pogody.

Ceramika

wykonywanie prac plastycznych, które  mają na celu rozbudzenie  u dzieci kreatywności, wyobraźni oraz kształtowanie twórczej inwencji dziecka  oraz  zdolności manualnych.

 Zajęcia odbywające się kilka razy w miesiącu

„Kinoteka Młodego Człowieka”

za pośrednictwem projektor dzieci zapraszane są do minikina, gdzie wyświetlane będą bajki o silnym moralnym czy też edukacyjnym przekazie. Po każdej projekcji odbędzie się dyskusja na tematy poruszane w bajce.

„Niepoważne rozmowy na poważne tematy”

blok ten stanowi  po części kontynuacje programu „Kinoteka M.C.” , gdyż opiera się na rozmowach psychologa z dziećmi na tematy dotyczące moralności, emocji, odczuć etc. Poprzez rozmowy uczymy dzieci otwartości w wyrażaniu uczuć i opinii oraz podstawowych zasad życia społecznego.

„ZUCH Podróżnik”

głównym celem zajęć jest przybliżenie dzieciom różnorodności innych kultur oraz rozbudzenie w nich tzw. „ciekawości świata”. Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby aktywować w dzieciach chęć odkrywania nowych rzeczy ( od nauki charakterystycznego dla danego państwa tańca, poprzez malowanie flagi, czy też jedzenie regionalnych potraw).

„I love dance”

dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych, prowadzonych przez profesjonalnego instruktora tańca. Każda lekcja to nauka innego rodzaju tańca.