Cennik

Wpisowe do przedszkola wynosi 500 zł. Jest to jednorazowa opłata, która zwalnia rodzica z odpowiedzialności zaopatrzenia dziecka w artykuły plastyczne, techniczne etc.
• Czesne za 1 miesiąc dla dzieci w grupie przedszkolnej
w wymiarze cało-etatowym wynosi 750 PLN
• Czesne za 1 miesiąc dla dzieci w grupie maluszków
w wymiarze cało-etatowym wynosi 950 PLN

Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZUCH oferuje rodzicom w ramach umowy:

1. Codzienne zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej rekomendowanej przez MEN
2. Zajęcia z języka angielskiego ( 5 x w tygodniu )
3. Zajęcia z języka hiszpańskiego ( 1 x w tygodniu )
4. Gimnastykę rytmiczną
5. Materiały i wszelkie pomoce plastyczno-techniczne
6. Muzykoterapię
7. Naukę języka angielskiego „Early English”
8. Ceramikę
9. Bajkoterapie
10. Zajęcia taneczne
11. Konsultację z psychologiem ( coroczna diagnoza prawidłowego rozwoju dziecka )
12. Zabawy i imprezy integracyjne
13. Dogoterapia
14. Teatr – przedstawienia prowadzone przez grupę teatralną

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 150PLN/miesiąc (każdy dzień nieobecności dziecka jest zwracany w kwocie 8 PLN)