Cennik

Wpisowe do przedszkola wynosi 500 zł. Jest to jednorazowa opłata, która zwalnia rodzica z odpowiedzialności zaopatrzenia dziecka w artykuły plastyczne, techniczne etc.
• Czesne za 1 miesiąc dla dzieci w grupie przedszkolnej
w wymiarze cało-etatowym wynosi 850 PLN
• Czesne za 1 miesiąc dla dzieci w grupie maluszków
w wymiarze cało-etatowym wynosi 1150 PLN

Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZUCH oferuje rodzicom w ramach umowy:

 • Codzienne zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej rekomendowanej przez MEN
 • Zajęcia z języka angielskiego ( 5 x w tygodniu )
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego ( 1 x w tygodniu )
 • Gimnastykę rytmiczną
 • Materiały i wszelkie pomoce plastyczno-techniczne
 • Muzykoterapię
 • Naukę języka angielskiego „Early English”
 • Bajkoterapie
 • Zajęcia taneczne
 • Konsultację z psychologiem ( coroczna diagnoza prawidłowego rozwoju dziecka )
 • Zabawy i imprezy integracyjne
 • Dogoterapia
 • Teatr – przedstawienia prowadzone przez grupę teatralną

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 150PLN/miesiąc (każdy dzień nieobecności dziecka jest zwracany w kwocie 8 PLN)